• Vkontakte - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle

Автоматизація об'єктів транспорту газу

Операторна компресорної станції обладнана АСУ КС "Комплекс Майстер" UA-Systems

    Газотранспортна система являє собою комплекс газопроводів і технологічних споруд, що зв'язують родовище природного газу зі споживачем. До складу системи входять, в тому числі, лінійні і розподільні газопроводи, компресорні та газорозподільні станції, підземні сховища газу. UA-Systems розробляє і впроваджує автоматизовані системи управління компресорними станціями і цехами, газопере-качувальними агрегатами, газорозподільчими станціями і підземними сховищами газу. Інженерні рішення по автоматизації об'єктів газотранспортної системи базуються на підставі багаторічного досвіду проектування і впровадження АСУ ТП об'єктів АТ "Укртрансгаз" (Україна), ДАТ "Чорноморнафтогаз" (Україна) і Intergas Central Asia (Республіка Казахстан).

Автоматизована система управління компресорною станцією
 

    АСУ КС "Комплекс Майстер" (КМ) розробки і виробництва UA-Systems призначена для автоматизованого управління безперервним процесом транспортування газу з метою забезпечення заданих технологічних параметрів з мінімальними енергетичними затратами, автоматичного контролю технологічних параметрів і стану технологічного обладнання КС, автоматичного виконання технологічних алгоритмів запуску, функціонування і зупинки КС при аварійних ситуаціях з дотриманням захистів технологічного обладнання з організацією автоматизованого робочого місця змінного персоналу (АРМ оператора). 

     АСУ КС серії КМ взаємодіє з                         , технологічним обладнанням компресорного цеху, локальними САК, а також має інтерфейс для зв'язку з ДП КС.

    АСУ КС серії КМ виконує наступні функції:

- автоматичний збір і обробка вхідної інформації;

- автоматичне, дистанційне і ручне управління технологічним обладнанням;

- підтримання основних технологічних параметрів компресорного цеху і розподіл навантаження між ГПА;

- розвинений інтерфейс оператора, до складу якого входять мнемосхеми, таблиці, графіки, списки подій;

- формування і вивід на друк змінного журналу КЦ, списку подій і інших документів, довгострокове архівування;

- оперативна діагностика програмно-технічних засобів, вимірювальних каналів і ланцюгів управління.

   АСУ КС серії КМ будується як розподілена інформаційно-керуюча систему для основних і допоміжних об'єктів КС з розподілом функцій контролю і управління між                               і локальними САУ окремих установок цеху:

 • САУ апаратами повітряного охолодження газу;

 • САУ установкою очищення газу;

 • САУ установкою підготовки паливного, пускового та імпульсного газу;

 • САУ складом і насосної паливно-мастильних матеріалів;

 • САУ складом і насосної реагентів;

 • САУ насосної господарчо-питного та протипожежного водопостачання;

 • САУ об'єктами енергозабезпечення (в тому числі тепловодопостачання та водовідведення);

 • САУ припливної і аварійно-витяжною вентиляцією;

 • САУ артсвердловини (АС) та інші.

  Склад обладнання АСУ КС серії КМ визначається при проектуванні, згідно завдання замовника.

Структурна схема розподіленної АСУ КС "Комплекс Майстер"  UA-Systems

Основне обладнання КС

Локальні АСУ КС "Комплекс Майстер" UA-Systems

Панель інженера АСУ КС "Комплекс Майстер" UA-Systems

Розподілений інтегрований інформаційний управляючий комплекс підземним сховищем газу

               Розподілений інтегрований інформаційний управляючий комплекс підземним сховищем газу 

  До складу даного комплексу входять наступні системи:

1. Автоматизовані системи управління:

    автоматизована система управління компресорним цехом,

                    (система автоматичного управління газомотокомпресором),

    система автоматичного управління турбодетандерною холодильною установкою,

    системи автоматичного управління апаратами повітряного охолодження газу,

    системи автоматичного управління апаратами повітряного охолодження води,

    система автоматичного управління циркуляційної насосної. 

2. Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій

3. Система автоматичного пожежогасіння.

4. Система обліку і контролю параметрів природного газу на газових свердловинах

5. Система обліку і контролю параметрів газу на дослідних колекторах.