© 2019 "UA-Systems" LLC. Сайт создан на Wix.com

 • Vkontakte - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle

Геолого-розвідувальні дослідження

 

UA-Systems володіє досвідом, знаннями, необхідним обладнанням та спеціалізованим програмним забезпеченням для виконання наступного переліку геолого-розвідувальних робіт, екологічних досліджень та природоохоронних заходів:

1. Розробка проектно-кошторисної документації проведення пошуків і розвідки родовищ нафти, природного газу, твердих корисних копалин і підземних вод;

2. Розробка проекту та виконання гідрогеологічного моніторингу на ділянках розробки родовищ вуглеводнів, шахтних полів, кар'єрів, хвостосховищ і золовідвалів;

3. Інженерно-геологічні вишукування під будівництво: Роботи виконуються відповідно до ДБН А.2.1-1-2014. До складу робіт входить:

 • аналіз архівних матеріалів;

 • складання проектно-кошторисної документації та погодження з замовником;

 • експертиза проекту;

 • буріння інженерно-геологічних свердловин;

 • проведення польових випробувань грунту;

 • дослідно-фільтраційні гідрогеологічні дослідження;

 • відбір проб порушеного грунту, монолітів і підземних вод для лабораторних фізико-механічних і хімічних досліджень;

 • польові геофізичне дослідження з метою виявлення ділянок з несприятливими геологічними характеристиками, виявлення підземних трас, комунікацій та інших об'єктів;

 • лабораторні дослідження грунтів і підземних вод;

 • вивчення гідрологічного режиму підземних вод;

 • геодезична прив'язка проектованого об'єкта;

 • 3D моделювання в Modflow 6;

 • складання звіту.

4. Проведення пошуків, розвідки та дорозвідки запасів нафти, природного газу, твердих корисних копалин і підземних вод:

 • Організаційно-підготовчі роботи,

 • Маршрутні спостереження, 4.3.

 • Польові геофізичні дослідження, в залежності від цільових призначень: магніторозвідка, електророзвідка (СЕП, ВЕЗ, ДЕЗ), сейсморозвідка (2D / 3D), високоточна гравірозвідка;  

 • Бурові роботи, в залежності від цільових призначень;

 • Геофізичні дослідження свердловин (ГІС) - електричні, магнітні, радіоактивні, сейсмічні, імпульсні методи, в тому числі витратометрія, шумометр і термометрія;

 • Інтерпретація ГІС, побудова кореляційних геолого-геофізичних розрізів, спеціалізованих геологічних карт і 2D моделі в програмному комплексі "Геопошук";

 • Дослідно-фільтраційні гідрогеологічні роботи;

 • Спеціалізоване геохимическое випробування.

5. Побудова постійно діючої геолого-технологічної моделі на платформі програмного забезпечення Schlumberger;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Чисельне моделювання гідрогеологічних процесів з використанням;

7. Складання звіту та затвердження запасів корисних копалин в ДКЗ України.

Создание постоянно-действующей геолого-д
Презентация