• Vkontakte - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

ПРИЛАДИ ЕНЕРГООБЛІКУ

  UA-Systems є провідним підприємством України по розробці і серійному виробництву спеціалізованих вимірювальних приладів енергообліку.  На замовлення покупця UA-Systems надає послуги проектної прив'язки, супроводу експертизи проекту, монтажу і пуско-налагодження приладів енергообліку. Всі прилади енергообліку власного виробництва UA-Systems супроводжує, надає послуги ремонту, калібрування та періодичної повірки.

РГ-ОНТ 400

  Витратоміри-лічильники газу РГ-ОНТ (далі-Витратоміри) побудовані на базі осередненій напірної трубки (ОНТ). Представлені у вигляді моноблоку, призначеного для установки безпосередньо на трубопровід.

       Витратоміри призначені для:

  • вимірювання часу і тривалості пауз при вимірюванні витрати та об’єму;

  • вимірювання абсолютного тиску (далі – тиск) і температури середовища, що протікає у вимірювальній ділянці трубопроводу (ВТ);

  • вимірювання витрати і об'єму повітря або природного газу (далі – газу) або технологічного вимірювання з ненормованою похибкою витрати і об’єму газової фази продукту газових або газоконденсатних свердловин за робочих умов та зведених до стандартних умов, що протікає по одному ВТ в прямому і зворотному напрямках;

  • формування архівів результатів вимірювань, втручань оператора і повідомлень про аварійні ситуації та представлення їх на показувальний пристрій (ПП), а також передачі архівної інформації в автоматизовану систему (АС).

      

Витратомір-лічильник ультразвуковий UFC

  Витратомір-лічильник ультразвуковий застосовується для вимірювання швидкості потоку, інтервалів часу і обчислення об'ємної витрати і об'єму рідин, що протікають в повністю заповнених трубопроводах в прямому і зворотному напрямках.             Кожен канал лічильника UFC є повністю автономним і може використовуватися для проведення вимірювань в окремому трубопроводі. Результати вимірювань по кожному каналу архівуються в незалежній пам'яті. Допускається використання лічильника для проведення вимірювань на одному трубопроводі з підвищеною точністю. У лічильнику може бути налаштований додатковий (комбінаційний) канал для спільної обробки результатів вимірювань, отриманих по двох каналах.

 Обчислювачі GFC призначені для вимірювання витрати та об'єму в складі вузлів обліку природнього газу

 Обчислювачі GFC призначені для вимірювання витрати та об'єму в складі вузлів обліку газу. Обчислювачі випускаються в виконаннях 101, 102, 104 і використовуються в складі вузлів обліку природного газу, який протікає по одному (виконання 101). за двома (виконання 102) або за чотирма (виконання 104) трубопроводах.

 Обчислювачі GFC призначені:

  • для вимірювання поточного часу і тривалості пауз при вимірюванні витрати та об'єму природного газу, фізико-хімічні показники якого відповідають ГОСТ 5542;

  • перетворення вхідних сигналів, які надходять від вимірювальних перетворювачів, склад яких визначається обраним методом розрахунку витрати газу;

  • вимірювання об'ємної витрати і об'єму газу в робочих умовах і приведених до стандартних умов згідно ДСТ 2939.

  • формування архівів результатів вимірювань, втручань оператора, повідомлень про аварійні ситуації та надання їх на показуючі пристрої, а також за допомогою принтера або ПЕОМ у вигляді роздруківок звітів і протоколів.