• Vkontakte - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
Система автоматичного управління газоперекачувальним агрегатом

 

   UA-Systems спеціалізується в області розробки і впровадження систем автоматичного регулювання та керування газоперекачувальними агрегатами як вітчизняного (ГПА-Ц6,3 с двигунами ДТ-71, НК-12СТ, Д-336, ГПУ-10-01 с двигуном ДР59Л, ГПУ-16 с двигуном НК-16СТ, ГТН-6, ГТ-750-6, ГТК-10-4, ГПА-Ц-8С с двигуном ДТ70), так і імпортного виробництва (ГТК-10І, ГТК-25І). Фахівці компанії мають великий досвід створення і впровадження систем управління САУ ГПА (більше 100 ГПА в Україні, та Казахстані обладнано САУ, розробленими співробітниками нашої компанії).        UA-Systems розробила та серійно виробляє систему автоматичного управління (САУ) газоперекачувальним агрегатом (ГПА) серії «Комплекс майстер» (КМ). САУ ГПА серії КМ призначена для автоматичного управління, регулювання та захисту на всіх режимах експлуатації газоперекачувального агрегату (ГПА) компресорних станцій. САУ ГПА серії «КМ» випускаються на базі контролерів Siemens, , Allen-Bradley, Fanuc, Modicon). Нижче приведена структурна схема САУ ГПА серії КМ, реалізованої на контролері фірми   Siemens. 

    САУ ГПА серії КМ включає до себе шафу контролю та управління, блок екстреного зупину, автоматизоване робоче місце оператора (АРМ), резервну панель управління.

Система управління САУ ГПА виконує наступні функції:

 • збір та обробка вхідної інформації, що включають в себе фільтрацію, аналіз достовірності прийнятих параметрів;

 • автоматичний контроль і підтримка готовності до пуску ГПА;

 • автоматичне виконання операцій пуску, зупинки і роботи ГПА;

 • автоматичне виконання захисту ГПА;

 • регулювання частоти обертання валів турбіни;

 • автоматичне обмеження параметрів роботи двигуна (частоти обертання валів турбіни, температура газів в камері згоряння, прийомистість та скидання);

 • автоматична підтримка допоміжних параметрів (температура масла на вході двигуна та нагнітача, захист від утворення криги на вході повітря в двигун та інші);

 • протипомпажний захист і регулювання;

 • розрахунок статистичних параметрів (політропний ККД нагнітача, об’ємна продуктивність нагнітача, технологічні витрати паливного газу двигуном та інші);

 • автоматичне ведення добової відомості роботи ГПА;

 • обмін з системами цехового рівня по стандартному протоколу;

 • діагностика програмно-технічних засобів, що включає в себе модулі ПЛК, цілісність ланцюгів каналів аналогового і дискретного введення і виведення.

Структурна схема САУ ГПА серії КМ

Шафа управління САУ ГПА серії КМ

Розвинений інтерфейс оператора включає динамічні мнемосхеми, таблиці параметрів, графіки, гістограми, довгострокові і аварійні архіви.

АРМ САУ ГПА серіїї КМ

Мнемосхема регуляторів САУ ГПА серії КМ

Мнемосхема «Режим двигуна» САУ ГПА серії КМ

Перегляд архівів

Контроль готовності до пуску

Мнемосхема діагностики САУ ГПА серії КМ