top of page
Автоматизація об'єктів електроенергетики

  UA-Systems на підставі досвіду розробки і впровадження систем автоматичного управління газотурбінних електростанцій (САУ ГТЕ) потужністю 16 МВт с двигуном ДБ-90 і 16 МВт с двигуном ДЖ-59Л пропонує САУ ГТЕ серії КМ UA-Systems.

 

 

АРМ САУ ГТЕ серії КМ UA-Systems

egtu16n.png

Мнемосхема «Двигун»

      САУ ГТЕ серії КМ UA-Systems виконує наступні функції:

  • збір та обробка вхідної інформації, що включають в себе фільтрацію, аналіз достовірності прийнятих параметрів;

  • автоматичний контроль і підтримка готовності до пуску ГТЕ;

  • автоматичне виконання операцій пуску, зупинки і роботи ГТЕ;

  • робота ГТЕ як в режимі роботи на мережу безконечного навантаження так і в автономному режимі;

  • автоматичне виконання захисту ГТЕ;

  • регулювання частоти обертання валів турбіни та потужності ГТЕ ;

  • автоматичне обмеження параметрів роботи двигуна (частоти обертання валів турбіни, температура газів в камері згоряння, прийомистість та скидання);

  • автоматична підтримка допоміжних параметрів (температура масла на вході двигуна та генератора, температура заліза та меді генератора, захист від утворення криги на вході повітря в двигун та інші);

  • автоматичне ведення добової відомості роботи ГТЕ;

  • діагностика програмно-технічних засобів, що включає в себе модулі ПЛК, цілісність ланцюгів каналів аналогового і дискретного введення і виведення.

  Розвинений інтерфейс оператора САУ ГТЭ серії КМ UA-Systems включає динамічні мнемосхеми, таблиці параметрів, графіки, гістограми, довгострокові і аварійні архіви.

dvigunn.png

Мнемосхема «Генератор»

generator.png

Перегляд архівів

grafarhiv.png

Мнемосхема регуляторів САУ ГТЕ серії КМ UA-Systems

Regul1.png
bottom of page