top of page
Сертифікати САПС Парус
САПС Парус

Пожежна сигналізація та пожежогасіння

Пожежна сигналізація та пожежогасіння САПС Парус

   Система адресної пожежної сигналізації «Парус» (надалі - САПС Парус) є розробкою ТОВ «UA-Systems», яка відповідає світовому рівню в сфері забезпечення пожежної безпеки підприємства.

      САПС Парус дозволяє:

 • точно встановити місця виникнення вогнища загоряння;

 • значно швидше, ніж безадресна система, відреагувати на сигнал про виникнення пожежі за первинними ознаками, з подальшою ліквідацією вогнища загоряння у разі застосування системи автоматичного пожежогасіння;

 • завдяки модульній побудові конфігурації змоделювати та втілити об'єктно-орієнтований протипожежний захист з оптимальною економічною доцільністю;

 • побудувати розподілену систему протипожежного захисту для великих об'єктів;

 • використовувати обладнання на об’єктах з високим рівнем електро-магнітних завад завдяки підсиленої завадозахищеності системи при підключенні зовнішніх пристроїв до модулів ППКП і БР1.

       САПС Парус призначена:

 • для автоматичного виявлення пожежі на ранній стадії його виникнення за такими чинниками: дим, температура в приміщеннях промислових і побутових об'єктів, а також в приміщеннях, де можуть бути присутніми вибухонебезпечні суміші з повітрям горючих газів, парів або пилу;

 • для оповіщення про пожежу персоналу підприємства та передавання тривожних сповіщень на пульт цілодобового централізованого пожежного спостереження;

 • для управління обладнанням пожежогасіння.

       Функції САПС Парус:

 • прийом сигналів про пожежу від пожежних сповіщувачів, включених в систему;

 • індикація пожежної тривоги звуковими та візуальними сигналами;

 • індикація зони пожежі;

 • включення звукових і світлових пожежних сповіщувачів;

 • видача сигналів управління на автоматичні пристрої пожежогасіння;

 • моніторинг функціонування системи і видача інформаційних сигналів про несправності в системі звуковими і візуальними сигналами;

 • запис інформації про роботу системи.

Сертифікати САПС Парус

САПС Парус
Сертифікат відповідності ППКП САПС Парус
Сертифікат відповідності ИАД САПС Парус
Сертифікат МПИ відповідності САПС Парус
Додаток до Сертифікату відповідності САПС Парус
Сертифікат відповідності ИАТ САПС Парус
Сертифікат відповідності ИАР САПС Парус
bottom of page