Пожежна сигналізація та пожежогасіння

   Система адресної пожежної сигналізації «Парус» (надалі - САПС Парус) є розробкою ТОВ «UA-Systems», яка відповідає світовому рівню в сфері забезпечення пожежної безпеки підприємства.

      САПС Парус дозволяє:

 • точно встановити місця виникнення вогнища загоряння;

 • значно швидше, ніж безадресна система, відреагувати на сигнал про виникнення пожежі за первинними ознаками, з подальшою ліквідацією вогнища загоряння у разі застосування системи автоматичного пожежогасіння;

 • завдяки модульній побудові конфігурації змоделювати та втілити об'єктно-орієнтований протипожежний захист з оптимальною економічною доцільністю;

 • побудувати розподілену систему протипожежного захисту для великих об'єктів;

 • використовувати обладнання на об’єктах з високим рівнем електро-магнітних завад завдяки підсиленої завадозахищеності системи при підключенні зовнішніх пристроїв до модулів ППКП і БР1.

       САПС Парус призначена:

 • для автоматичного виявлення пожежі на ранній стадії його виникнення за такими чинниками: дим, температура в приміщеннях промислових і побутових об'єктів, а також в приміщеннях, де можуть бути присутніми вибухонебезпечні суміші з повітрям горючих газів, парів або пилу;

 • для оповіщення про пожежу персоналу підприємства та передавання тривожних сповіщень на пульт цілодобового централізованого пожежного спостереження;

 • для управління обладнанням пожежогасіння.

       Функції САПС Парус:

 • прийом сигналів про пожежу від пожежних сповіщувачів, включених в систему;

 • індикація пожежної тривоги звуковими та візуальними сигналами;

 • індикація зони пожежі;

 • включення звукових і світлових пожежних сповіщувачів;

 • видача сигналів управління на автоматичні пристрої пожежогасіння;

 • моніторинг функціонування системи і видача інформаційних сигналів про несправності в системі звуковими і візуальними сигналами;

 • запис інформації про роботу системи.

Сертифікати САПС Парус

 • Vkontakte - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle