• Vkontakte - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle

Пожежна сигналізація та пожежогасіння

Система адресної пожежної сигналізації "ПАРУС"
сп 2.jpg

   Система адресної пожежної сигналізації «Парус» (САПС Парус) є унікальною розробкою ТОВ «UA-Systems», яка відповідає світовому рівню в сфері забезпечення пожежної безпеки підприємства.

      САПС Парус дозволяє:

 • точно встановити місця виникненя вогнища загоряння;

 • значно швидше, ніж безадресна, відреагувати на сигнал про виникнення пожежі, з подальшою ліквідацією вогнища загоряння;

 • у відповідності модульній побудові сконфігурувати об'єктно орієнтований протипожежний захист, і зробить систему оптімальної ціни;

 • для великих об'єктів побудувати розподілену систему протипожежного захисту.

   

Система адресної пожежної сигналізації "ПАРУС"  

Прилади

Інтерфейсні модулі

пожежні сповіщувачі

Блоки дистанційного керування

Блоки іскрозахисту

Технічна документація

Сертифікати

       Застосування модульно-інтегрованої САПС Парус можна проілюструвати на наступному об'єкті.

    Підприємство складається з двох окремих будівль. Перша будівля є адміністративно-побутовим, друге промисловим. У першій будівлі необхідна лише установка пожежної сигналізації, тому в прилад приймально-контрольний пожежний (ППКП)  встановлюються  модулі опитування пожежних сповіщувачів. Другу будівлю необхідно обладнати системою автоматичного пожежогасіння. Для цьго встановлюється, в цієй будівлі, блок розширення і вже в нього включаються модулі опитування пожежних сповіщувачів та управління системою пожежогасіння. Для роботи засобів оповіщенія населення в разі пожежі встановлюємо модуль МСЗУ в ППКП і БР1.​

САПС Парус призначена
 • для автоматичного виявлення пожежі на ранній стадії його виникнення за такими чинниками: дим, температура в приміщеннях промислових і побутових об'єктів, а також в приміщеннях, де можуть бути присутніми вибухонебезпечні суміші з повітрям горючих газів, парів або пилу;

 • для оповіщення про пожежу персоналу підприємства та передавання тривожних сповіщень на пульт цілодобового централізованого пожежного спостереження;

 • для управління обладнанням пожежогасіння.

Функції САПС Парус
 • прийом сигналів про пожежу від пожежних сповіщувачів, включених в систему;

 • індикація пожежної тривоги звуковими та візуальними сигналами;

 • індикація зони пожежі;

 • включення звукових і світлових пожежних сповіщувачів;

 • видача сигналів управління на автоматичні пристрої пожежогасіння;

 • моніторинг функціонування системи і видача інформаційних сигналів про несправності в системі звуковими і візуальними сигналами;

 • запис інформації про роботу системи.

САПС «ПАРУС» складається з наступних компонентів:
 • блок розширення БР1 (БР-01);

 • прилад приймально-контрольний пожежний ППКП (ППКП-01);

 • блок розширення БР1 (БР-01);

 • блок дистанційного управління БДУ (БДУ-01);

 • модуль управління МУ;

 • модуль опитування пожежних сповіщувачів МОПС;

 • модуль релейних виходів МРВ;

 • модуль управління світловими і звуковими оповещателями МСЗУ;

 • модуль управління виконавчими пристроями пожежогасіння МІУП;

 • модуль інтегральний МІ;

 • модуль вимірювання постійного струму (МІПТ);

 • модуль послідовних інтерфейсів (МПІ);

 • сповіщувач адресний пожежний ручний ІАР (ІАР-01);

 • сповіщувач адресний пожежний тепловий ИАТ (ИАТ-01);

 • сповіщувач адресний пожежний димовий ИАД (ІАД-01);

 • сповіщувач адресний пожежний комбінований ІАК (ІАК-01);

 • база під сповіщувач;

 • блок іскрозахисту БІЗ-27-63;

 • блок іскрозахисту БІЗ-27-100;

 • блок іскрозахисту БІЗ-7-500;

 • блок іскрозахисту БІЗ-30-130;

 • блок іскрозахисту БІЗ-30-63;

 • обмежувач струму ОС;

 • плата фільтрів ПФ-001;

 • пристрій узгодження УСО.