Геолого-розвідувальні дослідження

Пошуки і розвідка родовищ підземних вод
Пошуки і розвідка родовищ підземних вод
Пошуки та розвідка родовищ вуглеводнів
Пошуки та розвідка родовищ вуглеводнів
Пошуки та розвідка родовищ твердих корисних копалин
Пошуки та розвідка родовищ твердих корисних копалин
Инженерно-геологічні вишукування
Инженерно-геологічні вишукування
Будівництво експлуатаційних свердловин на воду
Будівництво експлуатаційних свердловин на воду
Моніторінг підземних вод, дренаж та водозниження
Моніторінг підземних вод, дренаж та водозниження. Моделювання в Modflw.
Постійно-діюча геолого-технологічна модель родовища вуглеводнів в Schlumberger
Побудова постійно діючої геолого-технологічної моделі підземних газосховищ, родовищ газу та нафти на платформі програмного забезпечення Schlumberger
Моделювання гідрогеологічних процесів в Modflow
Моделювання гідрогеологічних процесів в Modflow
Геолого-технологічні та газогідродінамічні дослідження
Геолого-технологічні та газогідродінамічні дослідження
Газогеохімічні дослідження
UA-Systems виконує повний комплекс газогеохімічних досліджень і виявлення перевищення концентрацій в приповерхневому грунтовому повітрі вуглеводнів, гелію, вуглекислого газу, радону, торону
Show More
  • Vkontakte - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle