• Vkontakte - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle

Геолого-розвідувальні дослідження

Пошуки і розвідка прісних питних, мінеральних, термальних та технічних підземних вод

 Підприємство UA-Systems виконує повний комплекс гідрогеологічних робіт з пошуків та розвідки прісних питних, мінеральних, термальних і технічних підземних вод. Роботи виконуються у відповідності з:

 • Кодексом України про надра;

 • Водним Кодексом України;

 • Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи). Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 липня 2001 року N 260;

 • Інструкції із застосування «Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод». Наказ ДКЗ України №23 від 04.02.2000р.

 • ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Основні положення проектування;

 • ДСанПІН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною;

 • СОУ 73.1-41-02.05.01:2008 Питні і технічні підземні води. Підготовка технологічних схем розробки родовищ.

  До складу гідрогеологічних досліджень з метою пошуків і розвідки підземних вод входять наступні види робіт:

 • Збір, аналіз і узагальнення матеріалів про гідрогеологічну вивченість району. Складання геологічного завдання і узгодження його с Замовником.

 • Підготовка і супровід документів необхідних для державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр (РДГВН) в Держгеонадрах України (Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.06.2013 за №263).

 • Гідрогеологічне та санітарно-екологічне обстеження території діючого водозабору.   

 • Складання проекту гідрогеологічних робіт на виконання пошуків, розвідки, або дорозвідки запасів підземних вод.

 • Гідрогеологічне та санітарно-екологічне обстеження території діючого водозабору.

 • Буріння гідрогеологічних свердловин.

 • Геофізичні дослідження свердловин.

 • Дослідно-фільтраційні роботи і відбір проб води для лабораторних аналізів.

 • Лабораторні аналізи проб води.

 • Камеральна обробка польових матеріалів. Підрахунок запасів підземних вод. Побудова 3D моделі Modflow. Складання звіту.

 • Захист запасів підземних вод в ДКЗ України.

 • Оформлення матеріалів для отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення та користування надрами.

Гідрогеологічний моніторинг, створення системи дренажних споруд та водовідведення, мережі спостережних гідрогеологічних свердловин на ділянках розробки родовищ вуглеводнів, шахтних полів, кар'єрів, хвостосховищ і золовідвалів

 До складу робіт входить:

 • складання проектно-кошторисної документації та погодження з замовником;

 • експертиза проекту;

 • буріння гідрогеологічних свердловин;

 • проведення дослідних і пробних відкачок і наливів;

 • відбір проб підземних вод для лабораторних досліджень;

 • проведення режимних спостережень і вивчення гідрологічного режиму підземних вод;

 • побудова 3D гідрогеологічної моделі на платформі Modflow,  розробка гідродінамічних сценріїв, прогнозування наслідків технологічних заходів; 

 • розробка плану технологічних заходів, складання звіту;

 • гідрогеолого-екологічний моніторинг;

 • створення системи дренажних споруд та водовідведення;

 • створення протифільтраційної завіси.

Розробка проектно-кошторисної документації та проведення пошуків, розвідки та дорозвідки запасів нафти і природного газу.

  UA-Systems виконує повний комплекс пошуково-розвідувальних робіт родовищ нафти та газу. В процесі складання проекту, польових робіт, лабораторних і опитно-експлуатаційних досліджень, створення геолого-технологічної моделі родовища, написання звіту і затвердження запасів вуглеводнів в ДКЗ України наша компанія керується:

 • Кодексом України про надра;

 • Законом України «Про державну геологічну службу»;

 • Гірничім законом України;

 • Законом України «Про нафту та газ»;

 • Правилами розробки нафтових і газових родовищ;

 • Інструкції із застосування Класифікації запасів і  ресурсів  корисних  копалин  державного фонду надр   до    геолого-економічного   вивчення    ресурсів      перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу;

 • Положенням про порядок техніко-економічного обгрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу;

 • Правилами безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України;

 • Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;

 • Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;

 • Постановою КМ України «Порядок розпорядження геологічною інформацією»,

 • та іншими нормативними документами.

Інженерно-геологічні вишукування

UA-Systems виконує повний комплекс інженерно-геологічних вишукувань по напрямкам.

   ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА 

Роботи виконуються відповідно до ДБН А.2.1-1-2014.       До складу робіт входить:

 • аналіз архівних матеріалів;

 • складання проектно-кошторисної документації та погодження з замовником;

 • експертиза проекту;

 • буріння інженерно-геологічних свердловин;

 • проведення польових випробувань грунту;

 • дослідно-фільтраційні гідрогеологічні дослідження;

 • відбір проб порушеного грунту, монолітів і підземних вод для лабораторних фізико-механічних і хімічних досліджень;

 • польові геофізичні дослідження з метою виявлення ділянок з несприятливими геологічними характеристиками, виявлення підземних трас, комунікацій та інших об'єктів;

 • лабораторні дослідження грунтів і підземних вод;

 • вивчення гідрологічного режиму підземних вод;

 • складання звіту.

 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ:

 оцінки і прогноза наслідків небезпечних геологічних процесів: підтоплення, зсувів, карсту, суфозії. 

  До складу робіт входить:

 • складання проектно-кошторисної документації та погодження з замовником;

 • експертиза проекту;

 • проведення спеціалізованих геофізичних досліджень;

 • буріння опитних і спостережних  гідрогеологічних свердловин;

 • проведення дослідних і пробних відкачок і наливів;

 • відбір підземних вод для лабораторних досліджень;

 • проведення режимних спостережень і вивчення гідрологічного режиму підземних вод;

 • інструментальний моніторинг маркерів геологічних процесів;

 • побудова 3D дінамічної моделі об'екту;

 • складання звіту.

Моделювання гідрогеологічних процесів  

   Processing Modflow - це спеціалізований інструмент, який використовується гідрогеологами усього світу і в тому числі фахівцями UA-Systems для створення докладних моделей потоку підземних вод з метою відображення складної гідродинамічної і гідрохімічний інформації в більш доступній формі.

   Processing Modflow пропонує широкий спектр функцій і включає в себе безліч компонентів, кожен з яких призначений для виконання певних операцій. Додаток дозволяє використовувати моделі, створені за допомогою численних тривимірних версій MODFLOW, включаючи MODFLOW-96, MODFLOW-2000, MODFLOW-2005 і MODFLOW-NWT. Обробка Modflow включає в себе широкий спектр файлів моделювання і пакетів, розроблених, щоб вирішувати різні завдання. До них відносяться MT3DMS, SEAWAT, RT3D, PHT3D і PEST.

 • MT3DMS - це модульна тривимірна транспортна модель, яка використовується для моделювання адвекции, дисперсії і хімічних реакцій.

 • SEAWAT - програма для моделювання тривимірного потоку ґрунтових вод із змінною щільністю.

 • RT3D - це транспортна модель, заснована на MT3DMS, яка допомагає моделювати різні сценарії.

 • PHT3D є багатокомпонентною транспортною моделлю для тривимірного реактивного потоку в насичених пористих середовищах. PHT3D являє собою комбінацію MT3DMS і PHREEQC-2. Компонент PHREEQC дозволяє моделювати різні низькотемпературні водні геохімічні реакції.

 • PEST - це пакет, призначений для оцінки параметрів і аналізу невизначеності в комп'ютерних моделях, дозволяє проводити калібрування моделі.

  UA-Systems активно використовує моделювання гідрогеологічних процесів з використанням Modflow для розрахунку запасів підземних вод, прогнозування розтікання золоотвалов і хвостосховищ, розрахунків водозниження і фільтраційних завіс.​

Будівництво експлуатаційних свердловин на питну воду

     UA-Systems виконує повний комплекс робіт з будівництва експлуатаційних свердловин на питну воду.

Будівництво експлуатаційної свердловини на питну воду виконується відповідно: 

 

    До складу робіт входить:

 • складання геологічного завдання та договору;

 • складання проекту будівництва експлуатаційної свердловини на воду (при необхідності);

 • супровід проекту всіма необхідними дозвільними та погоджувальних документами (при необхідності);

 • буріння експлуатаційної свердловини на воду;

 • геофізичні дослідження свердловини для визначення інтервалу установки фільтрів (при необхідності);

 • обладнання свердловини кондуктором і технічними колонами (при необхідності);

 • затрубне цементування (при необхідності);

 • обладнання свердловини фільтрової колоною;

 • гравійне обсипання фільтрів;

 • свабіровання свердловини (при необхідності);

 • промивка свердловини чистою водою;

 • обладнання свердловини водопідіймальним насосом;

 • рекультівація земель після буріння;

 • організація зон санітарної охорони.

  Буріння та обладнання експлуатаційної свердловини здійснюється відповідно до проекту, вимогам геологічного завдання, поставленими завданнями Замовником за кількістю і якістю видобутої води, глибиною залягання перспективного водоносного горизонту буровими агрегатами МГБУ-100, УГБ-1ВС, УРБ-3АМ, 1БА-15В. Глибини експлуатаційних свердловин від 20 до 850м. Діаметр фільтрової колони 89-168мм.

Пошуки та розвідка родовищ твердих корисних копалин

    UA-Systems виконує повний цикл розвідувальних робіт  родовищ твердих корисних копалин, від проектування і польових досліджень, до обробки, аналізу польових матеріалів, складання звіту і захисту запасів в ДКЗ України.  За даними розвідки з'ясовуються: геологічна будова родовища, закономірності просторового положення, умов залягання, форми, розміри і будова покладів корисних копалин, кількість і якість мінеральної сировини в надрах, його технологічні властивості і чинники, що визначають умови ведення подальших експлуатаційних робіт.

      Розвідувальні роботи виконуються відповідно:

 • Кодексу України про надра;

 • Закону України «Про державну геологічну службу»;

 • Гірничому закону України;

 • Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини;

 • Положенням про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин;

 • Кваліфікації запасів і ресурсів корисних копалин;

 • Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних корисних копалин;

 • Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців,

 • та іншим нормативним документам.

Газогеохімічні дослідження

  UA-Systems виконує повний комплекс газогеохімічних досліджень і виявлення перевищення концентрацій в приповерхневому грунтовому повітрі вуглеводнів, гелію, вуглекислого газу, радону, торону та інше на ділянках:

 • підземних сховищ природнього газу;

 • родовищах нафти, газу та газоконденсату;

 • площах проведення пошуків нафти та газу;

 • будівельних майданчиках;

 • площах техногеного забруднення.

     До складу робіт входить проектування, буріння свердловин, польові геохімічні дослідження, лабораторні аналізи газу, води і грунтів, складання звіту.​

Геолого-технологічні та газогідродінамічні дослідження

Газогідродінамічні дослідження розвідувальних та експлуатаційних свердловин при видобутку природнього газу

  UA-Systems виконує газогідродінамічні дослідження в умовах встановившейся і невстановившейся фільтрації для вивчення процесів, які безперервно протікають в пласті і стовбурі свердловини при видобутку газу.

   В умовах встановившейся фільтрації вимірювання витрати, гирлового, забійного та пластового тиску і температури виконуються поступово, збільшуючи дебіт, а потім його знижуючи. В результаті вимірювань і їх аналітичної обробки розраховується проникність і пористість пласта, характеристики призабійної зони, ступінь і характер вскриття, скін-ефект.

 Дослідження в умовах невстановившегося режиму фільтрації виконуються шляхом вимірювання значень відновлення тиску після зупинки свердловини, або падіння тиску від початку її пуску. Результати аналітичної обробки дозволяють отримувати характеристики всієї області дренування свердловини.

 Всі вимірювання виконуються пересувною газогідродінамічною установкою з використанням багатофазного витратоміра РГ-ОНТ і сепаратора. Спостерігаючи за результатами виділення з газу твердих частинок і рідини, і накопиченням їх в умовах мінливого дебіту визначається депресія початку руйнування пласта і надходження води в свердловину. Таким чином визначається максимально допустима депресія.