top of page
Геолого-технологічні та газогідродінамічні дослідження
Газогідродінамічні дослідження свердловин

Газогідродінамічні дослідження розвідувальних та експлуатаційних свердловин при видобутку природнього газу

  UA-Systems виконує газогідродінамічні дослідження в умовах встановившейся і невстановившейся фільтрації для вивчення процесів, які безперервно протікають в пласті і стовбурі свердловини при видобутку газу.

   В умовах встановившейся фільтрації вимірювання витрати, гирлового, забійного та пластового тиску і температури виконуються поступово, збільшуючи дебіт, а потім його знижуючи. В результаті вимірювань і їх аналітичної обробки розраховується проникність і пористість пласта, характеристики призабійної зони, ступінь і характер вскриття, скін-ефект.

 Дослідження в умовах невстановившегося режиму фільтрації виконуються шляхом вимірювання значень відновлення тиску після зупинки свердловини, або падіння тиску від початку її пуску. Результати аналітичної обробки дозволяють отримувати характеристики всієї області дренування свердловини.

 Всі вимірювання виконуються пересувною газогідродінамічною установкою з використанням багатофазного витратоміра РГ-ОНТ і сепаратора. Спостерігаючи за результатами виділення з газу твердих частинок і рідини, і накопиченням їх в умовах мінливого дебіту визначається депресія початку руйнування пласта і надходження води в свердловину. Таким чином визначається максимально допустима депресія.

bottom of page