top of page
Інженерно-геологічні вишукування
Инженерно-геологічні дослідження під проектування компресорної станції

 УА-СИСТЕМИ ПРОПОНУЮТЬ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ:

 оцінки і прогноза наслідків небезпечних геологічних процесів: підтоплення, зсувів, карсту, суфозії. 

  До складу робіт входить:

 • складання проектно-кошторисної документації та погодження з замовником;

 • експертиза проекту;

 • проведення спеціалізованих геофізичних досліджень;

 • буріння опитних і спостережних  гідрогеологічних свердловин;

 • проведення дослідних і пробних відкачок і наливів;

 • відбір підземних вод для лабораторних досліджень;

 • проведення режимних спостережень і вивчення гідрологічного режиму підземних вод;

 • інструментальний моніторинг маркерів геологічних процесів;

 • побудова 3D дінамічної моделі об'екту;

 • складання звіту.

   ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА 

Роботи виконуються відповідно до ДБН А.2.1-1-2014.     

   До складу робіт входить:

 • аналіз архівних матеріалів;

 • складання проектно-кошторисної документації та погодження з замовником;

 • експертиза проекту;

 • буріння інженерно-геологічних свердловин;

 • проведення польових випробувань грунту;

 • дослідно-фільтраційні гідрогеологічні дослідження;

 • відбір проб порушеного грунту, монолітів і підземних вод для лабораторних фізико-механічних і хімічних досліджень;

 • польові геофізичні дослідження з метою виявлення ділянок з несприятливими геологічними характеристиками, виявлення підземних трас, комунікацій та інших об'єктів;

 • лабораторні дослідження грунтів і підземних вод;

 • вивчення гідрологічного режиму підземних вод;

 • складання звіту.

Оползень
bottom of page