top of page
Обчислювачі GFC
Обчислювачі GFC використовуються в складі вузлів обліку природного газу і призначені для вимірювання витрати та об'єму

  Обчислювачі GFC призначені для вимірювання витрати та об'єму в складі вузлів обліку газу. Обчислювачі випускаються в виконаннях 101, 102, 104 і використовуються в складі вузлів обліку природного газу, який протікає по одному (виконання 101). за двома (виконання 102) або за чотирма (виконання 104) трубопроводах.

  Обчислювачі GFC призначені:

  • для вимірювання поточного часу і тривалості пауз при вимірюванні витрати та об'єму природного газу, фізико-хімічні показники якого відповідають ГОСТ 5542;

  • перетворення вхідних сигналів, які надходять від вимірювальних перетворювачів, склад яких визначається обраним методом розрахунку витрати газу;

  • вимірювання об'ємної витрати і об'єму газу в робочих умовах і приведених до стандартних умов згідно ДСТ 2939.

  • формування архівів результатів вимірювань, втручань оператора, повідомлень про аварійні ситуації та надання їх на показуючі пристрої, а також за допомогою принтера або ПЕОМ у вигляді роздруківок звітів і протоколів.

   Обчислювачі серії GFC призначені для експлуатації спільно з:

  1. вимірювальними перетворювачами перепаду тиску (ППТ), абсолютного або надлишкового тиску (ПАТ), щільності середовища (тільки GFC 102, 104) з вихідним сигналом постійного струму від 0 мА до 20 мА або від 4 мА до 20 мА;

  2. вимірювальними перетворювачами ППТ, ПАТ, щільності середовища (тільки GFC 102, 104) з вихідним сигналом постійної напруги від 0,8 В до 3,2 В або від 1 В до 5 В (при використанні перетворювачів напруга-струм ПНС);

  3. термоперетворювачами опору (ТПО) з НСХ 50П, 100П, Pt50, Pt100, 50М, 100М, Cu50 або Cu100;

  4. перетворювачами витрати типу «ІРВІС К-300» з частотним вихідним сигналом частоти від 0 Гц до 5000 Гц;

  5. лічильниками газу, які мають числоїмпульсний сигнал.

bottom of page