top of page
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення пошуків, розвідки та дорозвідки запасів нафти і природного газу.

  UA-Systems виконує повний комплекс пошуково-розвідувальних робіт родовищ нафти та газу. В процесі складання проекту, польових робіт, лабораторних і опитно-експлуатаційних досліджень, створення геолого-технологічної моделі родовища, написання звіту і затвердження запасів вуглеводнів в ДКЗ України наша компанія керується:

 • Кодексом України про надра;

 • Законом України «Про державну геологічну службу»;

 • Гірничім законом України;

 • Законом України «Про нафту та газ»;

 • Правилами розробки нафтових і газових родовищ;

 • Інструкції із застосування Класифікації запасів і  ресурсів  корисних  копалин  державного фонду надр   до    геолого-економічного   вивчення    ресурсів      перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу;

 • Положенням про порядок техніко-економічного обгрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу;

 • Правилами безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України;

 • Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;

 • Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;

 • Постановою КМ України «Порядок розпорядження геологічною інформацією»,

 • та іншими нормативними документами.

Геолого-технологічна модель підземного газосховища
Майданчик дослідно-експлуатаційної розробки нафтогазового родовища
bottom of page