top of page
03.02.2020 Завершено проектування "Реконструкції першої ступені Червонодонецької ДКС"
Структурна схема АСК Червонодонецької ДКС перша ступень

Предмет договору: розробка наступних розділів проектної документації по об’єкту «Реконструкція першої ступені стиснення газу Червонодонецької дотискуючої компресорної станції Харківська область, Балаклійський район, с. Глазунівка»:

- систем протипожежного захисту,

- системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій,

- системи контролю доступу та відеоспостереження,

- розділу інженерно-технічні заходи цивільного захисту;

- ТЗ на створення АСК ТП,

- автоматизація комплексна.

Замовник: генпроектувальник ТОВ «ІК «НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» для ГПУ «Шебелинкагазвидобування».

 

Клас наслідків (відповідальності) об’єкта: СС3.

 

Стадії проектування у відповідності до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»: стадія Проект (П) та стадія Робоча документація (Р).

 

Дата підписання акту виконаних робіт: автоматизація комплексна  - 19.12.2019р.,

системи протипожежного захисту – 03.02.2020р.

 

Склад виконаних робіт:

 

У 2019-2020рр. ТОВ “УА-СИСТЕМИ” виконало компленкс робіт з розробки розділів проектної документації по об’єкту «Реконструкція першої ступені стиснення газу Червонодонецької дотискуючої компресорної станції Харківська область, Балаклійський район, с. Глазунівка».

 

Розроблений розділ “Системи протипожежного захисту” містить такі системи: система пожежної сигналізації, система автоматичного газового пожежогасіння, система оповіщення про пожежу та управління евакуацієй, система передавання тривожних сповіщень на пульт централізованого нагляду.

 

Розділ “Системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій” призначена для виявлення первинних ознак надзвичайної ситуації (концентрації у повітрі вибухонебезпечних речовин та сумішей, рівня вибухонебезпечних речовин у резервуарах, тиску вибухонебезпечних та інш.), та оповіщення персоналу про надзвичайну ситуацію.

 

Розділ “Система контролю доступу”: розроблена СКУД призначена для здійснення керованого проходу співробітників та відвідувачів об’єкту по заздалегідь складеному алгоритмута інтегрована до існуючої на об’єкті СКУД.

 

Розділ “Система відеоспостереження”: розроблена система відеоспостереження призначена для здійснення цілодобового візуального контролю за всією територією об’єкту та прилеглою територією з метою виявлення спроб несанкційованого проникнення та постійної відеофіксації та зберіганні відеоматеріалу.

 

Розділ “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту” містить комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення захисту територій, виробничого персоналу  і населення від небезпек, що виникають при веденні військових дій або диверсій, попередження НС техногенного і природного характеру, зменшення масштабів їх наслідків. З метою якісного розроблення розділу ІТЗ ЦЗ складено завдання за формою додатку Б ДСТУ 8773:2018 “Склад та зміст розділу ІТЗ ЦЗ  в складі проектної документаці на будівництво об’єктів”.

 

Розроблена в розділі “ Автоматизована система керування технологічними процесами першої ступені стиснення газу Червонодонецької дотискуючої компресорної станції” АСК ТП ризначена для вирішення завдань безперервного автоматичного контролю за станом об’єктів та устаткуванням, захисту, сигналізації та керування технологічними процесами компресорної станції (КС). Автоматизоване керування реалізує наступні функції:

 • збирання та первинна обробка сигналів з перетворювачів технологічних параметрів;

 • контроль сигналів контрольно-вимірювальних приладів (КВП) на допустимість значень, контроль справності КВП та ліній зв’язку;

 • реєстрація часу пуску та зупину устаткування, облік кількості включень і відмов та часу його роботи;

 • реєстрація дій оператора;

 • постійна (безперервна індикація на моніторах автоматизованих робочих місць (АРМ) та панелей оператора технологічних параметрів роботи об’єктів у вигляді масштабованих графіків (трендів) з можливістю їх друкування на принтері;

 • відображення на моніторах АРМ та панелей оператора аварійних та попереджувальних сигналів різним кольором та сигналізація звуком;

 • сигналізація виходу технологічних параметрів від датчиків  за встановлені нормальні значення та несправності кіл їх вимірювання;

 • ведення архіву технологічних параметрів роботи, аварійних станів, з можливістю їх перегляду на панелях оператора та АРМ;

 • відображення стану дискретних датчиків у вигляді текстового повідомлення про подію на моніторах АРМ та панелях оператора з запам’ятовуванням поточного часу виникнення події.

 • автоматичне керування основним та допоміжнім обладнанням згідно з заданим технологічним режимом;

 • контроль фактичного технічного стану і надійності основного і допоміжного обладнання КС;

 • аварійний захист технологічного обладнання на всіх режимах його роботи;

 • автоматичне регулювання технологічних параметрів КС;

 • дистанційне керування технологічним обладнанням за командою оператора;

 • забезпечення інформаційної взаємодію підсистем КС;

 • контроль, реєстрація та відображення всіх видів оперативної та ретроспективної інформації з КС.

bottom of page