top of page
Геологічна карта свінцево-цинкового родовища Шалкия
Пошуки та розвідка родовищ твердих корисних копалин

    UA-Systems виконує повний цикл розвідувальних робіт  родовищ твердих корисних копалин, від проектування і польових досліджень, до обробки, аналізу польових матеріалів, складання звіту і захисту запасів в ДКЗ України.  За даними розвідки з'ясовуються: геологічна будова родовища, закономірності просторового положення, умов залягання, форми, розміри і будова покладів корисних копалин, кількість і якість мінеральної сировини в надрах, його технологічні властивості і чинники, що визначають умови ведення подальших експлуатаційних робіт.

      Розвідувальні роботи виконуються відповідно:

 • Кодексу України про надра;

 • Закону України «Про державну геологічну службу»;

 • Гірничому закону України;

 • Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини;

 • Положенням про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин;

 • Кваліфікації запасів і ресурсів корисних копалин;

 • Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних корисних копалин;

 • Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців,

 • та іншим нормативним документам.

технологічна карта свінцево-цинкового родовища Шалкия
Карта свінцево-цинкового родовища Шалкия
Обробка керну родовища Шалкия
bottom of page