top of page
Пошуки і розвідка прісних питних, мінеральних, термальних та технічних підземних вод
Буріння гідрогеологічної свердловини БА-1В

 Підприємство UA-Systems виконує повний комплекс гідрогеологічних робіт з пошуків та розвідки прісних питних, мінеральних, термальних і технічних підземних вод. Роботи виконуються у відповідності з:

 • Кодексом України про надра;

 • Водним Кодексом України;

 • Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи). Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 липня 2001 року N 260;

 • Інструкції із застосування «Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод». Наказ ДКЗ України №23 від 04.02.2000р.

 • ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Основні положення проектування;

 • ДСанПІН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною;

 • СОУ 73.1-41-02.05.01:2008 Питні і технічні підземні води. Підготовка технологічних схем розробки родовищ.

  До складу гідрогеологічних досліджень з метою пошуків і розвідки підземних вод входять наступні види робіт:

 • Збір, аналіз і узагальнення матеріалів про гідрогеологічну вивченість району. Складання геологічного завдання і узгодження його с Замовником.

 • Підготовка і супровід документів необхідних для державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр (РДГВН) в Держгеонадрах України (Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.06.2013 за №263).

 • Гідрогеологічне та санітарно-екологічне обстеження території діючого водозабору.   

 • Складання проекту гідрогеологічних робіт на виконання пошуків, розвідки, або дорозвідки запасів підземних вод.

 • Гідрогеологічне та санітарно-екологічне обстеження території діючого водозабору.

 • Буріння гідрогеологічних свердловин.

 • Геофізичні дослідження свердловин.

 • Дослідно-фільтраційні роботи і відбір проб води для лабораторних аналізів.

 • Лабораторні аналізи проб води.

 • Камеральна обробка польових матеріалів. Підрахунок запасів підземних вод. Побудова 3D моделі Modflow. Складання звіту.

 • Захист запасів підземних вод в ДКЗ України.

 • Оформлення матеріалів для отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення та користування надрами.

Гідрогеологічна карта району робіт
Гідрогеологічний розріз по лінії I-I
bottom of page